Tjänster

Byggkonsulten som främst arbetar med byggkalkyler samt markkalkyler i de flesta skeden: tidiga, på enkla skisser, förstudie, programhandling, systemhandling, bygghandling. Behjälplig med kostnadsbedömning av ÄTA-arbeten.

Utför även rådgivning vid olika väg/metodval, vad som gör huset dyrt, vad som kan förbilligas. Jag håller även kalkylkurser.

Installationskalkyler görs på erfarenhetsvärden. Jag kan dock ta in installationskalkyltjänster om så behöves.

Kalkylen Gbg AB gör inte infrastrukturarbeten och säger i princip nej till arbeten för entreprenörer.